ติดตามอารมณ์ในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

คนเรามีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว บางคนอาจเป็นเรื่องงาน บางคนเป็นเรื่องส่วนตัว เหตุผลอาจแตกต่างกันไปทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย กังวลใจ หน้าตาเศร้าหมอง แอปพลิเคชั่นเครื่องติดตามอารมณ์ “Mood Tracker” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับอารมณ์และสภาพจิตใจ ติดตามอารมณ์ที่แสดงออกบนใบหน้าในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น แอปฯ นี้ใช้อย่างไรและเป็นประโยชน์อะไรบ้าง Mood Tracker คืออะไร ในปัจจุบันไม่มีใครอยู่โดยปราศจากความเครียด เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเครื่องติดตามอารมณ์ช่วยให้ตระหนักรู้สภาวะจิตใจพร้อมกับบันทึกกิจกรรมประจำวันเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของอารมณ์นั้น เช่น อาชีพ งานบ้าน การนอนหลับ อาหาร สุขภาพ ครอบครัว สังคม ช่วยให้เข้าใจว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่ออารมณ์ ซึ่งนำไปถึงการเผชิญปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น มีแอปพลิเคชั่นมากมายเป็นเครื่องมือติดตามอารมณ์ หนึ่งในนั้นคือ Mood Tracker ที่ใช้งานง่าย เป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีความวิตกกังวลมากและภาวะซึมเศร้า แอปฯ นี้จะเป็นเครื่องช่วยติดตามว่าการบำบัดจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ นั้นได้ผลหรือไม่ ฟีเจอร์ของแอปฯ มีอะไรบ้าง -Mood Tracker เป็นตัวติดตามและบันทึกอารมณ์พร้อมกับบันทึกกิจกรรมประจำวัน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้น ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและการกระทำของตัวเองมากขึ้น การใช้บันทึกติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้รู้เท่าทันอารมณ์ ยอมรับความโกรธของตัวเอง รู้สาเหตุของความโกรธจึงสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล […]