รอบรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง

ระบบไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ณ ปัจจุบันของคนเราอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนรู้พื้นฐานและทำความรู้จักกับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสตรงก็เป็นรูปแบบไฟฟ้าอีกหนึ่งประเภทที่เราควรทำความรู้จักไว้เบื้องต้น เรามาหาคำตอบเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทนี้ในบทความนี้กัน ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้าอีกหนึ่งประเภทที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งในอดีตไฟฟ้าชนิดนี้ได้ถูกส่งไปตามครัวเรือน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ไฟฟ้าประเภทนี้จึงถูกดัดแปลงเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกรวดเร็วขึ้น ไฟฟ้ากระแสตรงมีหลักการอย่างไร และต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นในบทความนี้  1. ทำความรู้จักกับไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current หรือ D.C.) คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไหลไปทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไป เช่น วิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ นอกจากนี้กระแสไฟยังสามารถไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าได้รวมถึงเคลื่อนที่ในภาวะสุญญากาศได้  2. ประเภทของไฟฟ้าชนิดกระแสตรง หากกล่าวถึงประเภทไฟฟ้าชนิดกระแสตรงจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 2.1 ไฟฟ้าชนิดกระแสตรงแบบไหลสม่ำเสมอ หรือ steady D.C. ซึ่งเป็นประเภทที่สามารถกระจายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เช่น กระแสไฟฟ้าในถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่  2.2 ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไหลไม่สม่ำเสมอ ไฟฟ้าประเภทนี้เป็นไฟฟ้าที่มีคลื่นแต่ละช่วงไม่สม่ำเสมอกัน เช่น ระบบไดนาโม 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครื่องใช้ชนิดกระแสตรงทั้งสิ้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรงมักอยู่ในรูปแบบของการเก็บประจุแบตเตอรี่ไว้ใช้งานในภายหลังได้เช่น […]