วิธีดูแลร่างกายเบื้องต้น เมื่อเป็นออฟฟิศซินโดรม

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน นักเรียนหรือนักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้เวลามากกว่าคอมพิวเตอร์เสียอีกส่งผลทำให้ผู้คนในยุคนี้เกิดโรคยอดฮิตขึ้นมา ที่เรียกว่า ออฟฟิศซินโดรม ซึ่งจะมีอาการปวดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น คอ ไหล่ แขน ขา ข้อนิ้ว ข้อมือ หลัง เท้า เป็นต้น โรคออฟฟิศซินโดรมในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบว่า ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเพราะได้มีการรวมเงินจากการทำงานและการรักษาพยาบาล คิดเป็นมูลค่าในหนึ่งปี 3,000 ล้านเหรียญ ถ้าได้คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10 ล้าน ๆ บาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีวิธีดูแลร่างกายเบื้องต้นเพื่อคลายความเจ็บปวดมาฝากกัน ดังต่อไปนี้ บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม ด้วยวิธีนี้ วิธีที่ 1 บริหารคอ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก เริ่มต้นให้กดคางให้ชิดอกก่อน จากนั้นให้เงยหน้าขึ้นและแหงนหน้าให้สุด แล้วให้เอียงส่วนศีรษะไปทางซ้ายอย่างช้า ๆ เสร็จแล้วให้เอียงศีรษะทางด้านขวา รูปแบบที่สอง เป็นการหมุนคอ เริ่มต้นด้วยการกดคางชิดอกแล้วให้หมุนส่วนศีรษะไปทางด้านซ้าย โดยการหมุนทุกครั้งต้องให้ใบหูอยู่ใกล้หัวไหล่ จากนั้นให้มีการพับคอไปด้านหลังและหมุนศีรษะมาด้านขวาโดยให้ใบหูใกล้หัวไหล่ เสร็จแล้วให้กดคางชิดอก การบริหารคอสามารถทำซ้ำได้ประมาณ 3 รอบ ก็จะช่วยให้คุณลดอาการตึงเคล็ดบริเวณส่วนคอ […]