รอบรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง

รอบรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง

ระบบไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ณ ปัจจุบันของคนเราอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนรู้พื้นฐานและทำความรู้จักกับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสตรงก็เป็นรูปแบบไฟฟ้าอีกหนึ่งประเภทที่เราควรทำความรู้จักไว้เบื้องต้น เรามาหาคำตอบเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทนี้ในบทความนี้กัน

ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้าอีกหนึ่งประเภทที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งในอดีตไฟฟ้าชนิดนี้ได้ถูกส่งไปตามครัวเรือน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ไฟฟ้าประเภทนี้จึงถูกดัดแปลงเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกรวดเร็วขึ้น ไฟฟ้ากระแสตรงมีหลักการอย่างไร และต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นในบทความนี้ 

1. ทำความรู้จักกับไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current หรือ D.C.) คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไหลไปทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางที่กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไป เช่น วิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ นอกจากนี้กระแสไฟยังสามารถไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าได้รวมถึงเคลื่อนที่ในภาวะสุญญากาศได้ 

2. ประเภทของไฟฟ้าชนิดกระแสตรง

หากกล่าวถึงประเภทไฟฟ้าชนิดกระแสตรงจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

2.1 ไฟฟ้าชนิดกระแสตรงแบบไหลสม่ำเสมอ หรือ steady D.C. ซึ่งเป็นประเภทที่สามารถกระจายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เช่น กระแสไฟฟ้าในถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 

2.2 ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไหลไม่สม่ำเสมอ ไฟฟ้าประเภทนี้เป็นไฟฟ้าที่มีคลื่นแต่ละช่วงไม่สม่ำเสมอกัน เช่น ระบบไดนาโม

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครื่องใช้ชนิดกระแสตรงทั้งสิ้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรงมักอยู่ในรูปแบบของการเก็บประจุแบตเตอรี่ไว้ใช้งานในภายหลังได้เช่น แบตเตอร์รี่รถยนต์ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย โซลาร์เซลล์ ไดนาโม เป็นต้น 

4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าชนิดกระแสตรงต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับอย่างไร

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรงทุกชนิด สามารถเก็บประจุไฟไว้ในแบตเตอรี่ได้ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ที่มักจะนำไฟฟ้ามาปรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟมาก ๆ เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถจ่ายไฟฟ้าในประมาณมาก ๆ ได้ตลอดเวลา 

5. ประโยชน์ของไฟฟ้าชนิดกระแสตรง

เป็นไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้ามากในการกระจายไฟสู่วงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  มักใช้กับการชุบโลหะ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ ด้วยเหตุที่ไฟฟ้าชนิดนี้สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้ รวมถึงยังสามารถใช้งานในวงจรอิเล็กทอรนิกส์ได้ดีและเสถียรนานนั่นเอง

ไฟฟ้ากระแสตรงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การเรียนรู้ให้เข้าใจพื้นฐานจะทำให้เลือกใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้ในการซ่อมบำรุงหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เสียหาย เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านศึกษาเชิงลึกในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้นต่อไป