ติดตามอารมณ์ในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

ติดตามอารมณ์ในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

คนเรามีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว บางคนอาจเป็นเรื่องงาน บางคนเป็นเรื่องส่วนตัว เหตุผลอาจแตกต่างกันไปทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย กังวลใจ หน้าตาเศร้าหมอง แอปพลิเคชั่นเครื่องติดตามอารมณ์ “Mood Tracker” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับอารมณ์และสภาพจิตใจ ติดตามอารมณ์ที่แสดงออกบนใบหน้าในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น แอปฯ นี้ใช้อย่างไรและเป็นประโยชน์อะไรบ้าง

Mood Tracker คืออะไร ในปัจจุบันไม่มีใครอยู่โดยปราศจากความเครียด เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเครื่องติดตามอารมณ์ช่วยให้ตระหนักรู้สภาวะจิตใจพร้อมกับบันทึกกิจกรรมประจำวันเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของอารมณ์นั้น เช่น อาชีพ งานบ้าน การนอนหลับ อาหาร สุขภาพ ครอบครัว สังคม ช่วยให้เข้าใจว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่ออารมณ์ ซึ่งนำไปถึงการเผชิญปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น มีแอปพลิเคชั่นมากมายเป็นเครื่องมือติดตามอารมณ์ หนึ่งในนั้นคือ Mood Tracker ที่ใช้งานง่าย เป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีความวิตกกังวลมากและภาวะซึมเศร้า แอปฯ นี้จะเป็นเครื่องช่วยติดตามว่าการบำบัดจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ นั้นได้ผลหรือไม่

ฟีเจอร์ของแอปฯ มีอะไรบ้าง

-Mood Tracker เป็นตัวติดตามและบันทึกอารมณ์พร้อมกับบันทึกกิจกรรมประจำวัน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้น ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและการกระทำของตัวเองมากขึ้น การใช้บันทึกติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้รู้เท่าทันอารมณ์ ยอมรับความโกรธของตัวเอง รู้สาเหตุของความโกรธจึงสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ไม่เพียงระงับความโกรธฉุนเฉียวได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่รับมือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด

-แผนภูมิอารมณ์ เป็นเหมือนกับการนำบันทึกอารมณ์ความรู้สึกตลอดทั้งวันมาทำเป็นแผนภูมิ ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น โต้เถียงกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับงานมากกว่าปกติ ซึ่งนำข้อมูลมาสร้างแผนภูมิในสมุดบันทึกเป็นลักษณะเดียวกับบันทึกประจำวัน และสร้างแผนภูมิภาพรวมในแต่ละเดือนให้เหมือนกับปฏิทินอารมณ์ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ตรวจสอบอารมณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุข เศร้า โกรธ กลัว ประหม่า หรือเครียด นอกจากนี้ยังมีการให้คะแนนอารมณ์ในแต่ละวัน เริ่มจาก 1 หมายถึงมีความสุขไปจนถึง 10 คือวันที่วิตกกังวลหรือโกรธมากที่สุด

-ตัวติดตามแบบรูปภาพ เป็นการแสดงบันทึกอารมณ์โดยใช้สีกำหนดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ชมพูหมายถึงมีความสุข แดงคือโกรธ ฟ้าคือเศร้า เหลืองคือความหวัง เขียวคือสับสน ติดตามอารมณ์โดยประเมินจากรูปแบบของสีทำให้ใช้งานสะดวกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

นอกจาก Mood Tracker แล้วยังมีแอปฯ ติดตามอารมณ์อื่น ๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น eMoods, Calm, Aura, Smiling Mind, Ten Percent Happier และ Daylio เป็นต้น บางแอปฯ ใช้งานฟรี บางแอปฯ ต้องเสียเงินซื้อ รวมถึงแอปฯ ที่ให้ใช้งานฟรีเป็นบางฟีเจอร์ด้วย ทดลองใช้งานฟรีก่อนเพื่อประเมินว่าแอปฯ ไหนใช้ได้ผลกับตัวคุณ อย่าปล่อยให้ความเครียดและวิตกกังวลทำลายสุขภาพ เลือกเครื่องมือติดตามและบันทึกอารมณ์ช่วยดูแลจิตใจให้มีสุขภาพดี